Sodelovanje

Ključni namen obdelovanja šolskega vrta je medpredmetno povezati čim več aktivnosti učencev, ki vključujejo promocijo samooskrbe in skrbi za šolski vrt ter uporabo zdravo pridelane hrane.

slovenia_2

Za pobudo in zasnovo šolskega vrta pred tremi leti je zaslužna učiteljica gospodinjstva Ana Romana Dolenc, ki je ni več na šoli. Ob zasnovi vrta so z nasveti veliko pripomogli člani društvo za biološko in dinamično gospodarjenje Ajda. (točka 5, 2 odstavek)

Pri urejanje šolske okolice (šolski vrt in sadovnjak) je šoli z donatorskimi sredstvi in strokovnimi nasveti priskočila na pomoč Krajevna skupnost in njen vodja, dr. Habe, ki je odgovoren za hortikulturne projekte v Občini Domžale. Z nasveti so nam pomagali strokovni vrtnarji iz Arboretuma Volčji Potok – nacionalno priznanega parka, ki se nahaja cca. 10 km stran od OŠ Domžale.

Šola uspešno sodeluje s predstavniki Občine Domžale, ki prirejajo BIODAN  (točka 5, 6 odstavek).

Šolski vrt je bil zasnovan pred tremi leti v okviru šolskega ekodneva. Pri pripravi prvih gredic so s prostovoljnim delom pomagali starši učencev, s strokovnimi nasveti ter doniranjem izbranih sadik in semen pa lokalno društvo za biološko in dinamično gospodarjenje Ajda. Tudi pri nadgradnji šolskega vrta ter zasaditvi vrtnin, zelišč ter okrasnih rastlin smo večino materiala prejeli donatorsko. Pri urejanju širše šolske okolice z zasaditvijo okrasnih dreves je šoli finančno pomagala krajevna skupnost, ki je pripravila tudi strokovni načrt zasaditve ustreznih parkovnih dreves.

Šolski vrt se nadgrajuje postopno, najprej je bil le zeliščni vrt, nato pa je bil nadgrajen še v zelenjavnega ter okrasnega. V kratkem bomo v sodelovanju s krajevno skupnostjo zasadili ob vrtu manjši sadovnjak.V načrtu je ureditev učilnice v naravi, kjer bi predstavljal šolski vrt osrednje mesto praktičnega pouka naravoslovnih vsebin v naravi ter sprostitveni prostor za mlajše učence v dopoldanskem in popoldanskem času.

Obdelovanje šolskega vrta je vključeno v kurikul različnih izbirnih predmetov in aktivnosti, povezane z obdelovanjem,so zavedene v ustrezni šolski dokumentaciji (letne priprave, letni delovni načrt šole). Skrb za šolski vrt in njegova promocija je vključene v širši projekt Ekošola – šolska vrtilnica, sodelujemo tudi z Inštitutom za trajnostni razvoj – v projektu Mreža šolskih vrtov, za kar pripravljamo letna poročila. Obdelovanje šolskega vrta je bilo predstavljeno tudi v poljudni vrtnarski reviji Gaja. O dogajanju na šolskem vrtu poročamo na spletni strani šole ter v lokalnih časopisih.

Najbolj učinkovito vrednotenje obdelovanja šolskega vrta se izkazuje z obdelanim in negovanim šolskim vrtom skozi celo leto ter pridelki, ki jih poleti in jeseni lahko na vrtu oberemo.

Šolski vrt predstavljamo na tradicionalnem Biodnevu, kjer lokalno skupnost seznanjamo z obdelovanjem šolskega vrta in vrtnimi pridelki.

BIODAN prireja Občina Domžale v sodelovanju z Zvezo ekoloških kmetov Slovenije, kjer se s svojimi izdelki in pridelki na stojnicah predstavijo šole iz domžalske občine, vrtca ter veliko ekoloških kmetovalcev. Namen biodneva je približati biološko pridelano hrano vsem obiskovalcem;lahko se degustira ali kupi doma pridelano žito, slaščice, kruh, mlečne izdelke, sokove, vino, zelenjavo, sadje in zelišča ter izdelke učencev izrazličnih šolskih projektovz okoljevarstveno oz. ekološko vsebino.

Po drugem Biodnevu je naša šola prevzela pobudo, da povabi vse lokalne šole in vrtce v naši in sosednji občini na skupno srečanje. Povabljeni so bili tudi predstavniki lokalne skupnosti, javnega komunalnega podjetja ter predstavniki ekošole, z namenom, da bi na naslednjem, tretjem biodnevu nastopili enotno ter predstavljali okoljevarstvene in trajnostne usmeritve lokalnih šol in vrtcev. Pobuda je bila uspešna, saj se je na tretjem biodnevu predstavljalo veliko lokalnih vzgojnoizobraževanih ustanov.

Naša šola je na stojnici predstavljala pridelke šolskega vrta ter jedi iz teh pridelkov, ki so jih pripravili učenci pri različnih izbirnih predmetih. Za promocijo dejavnosti na šolskem vrtu so skrbeli učenci znotraj izbirnih predmetov okoljska vzgoja, kmetijska dela, rastline in človek ter v sklopu podaljšanega bivanja. V sklopu gospodinjskih izbirnih predmetov pa so pripravili korenčkove piškote, metin sirup, drobnjakov namaz, posušili zelišča, ki so jih ponujali obiskovalcem v zameno za ekosrečko. Tako na Biodnevu OŠ Domžale zbere nekaj prostovoljnih prispevkov v zameno za pridelke šolskega vrta, ki jih nameni za vzdrževanje šolskega vrta.

1 thought on “Sodelovanje

  1. Pingback: Šolski ekovrt | Osnovna šola Domžale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s